[Piwowarstwo #2] Słowniczek początkującego piwowara

SŁOWNICZEK POCZĄTKUJĄCEGO PIWOWARA


DROŻDŻE PIWOWARSKIE (drożdże piwne) – specjalnie wyselekcjonowana odmiana drożdży Saccharomyces cerevisiae . Charakteryzują się bardzo dobrą zdolnością do fermentacji . Dzielimy je na drożdże górnej i dolnej fermentacji.

DROŻDŻE PIWNE GÓRNEJ FERMENTACJI – fermentują w wyższych temperaturach około 15 – 25oC, zbierają się w górnej warstwie brzeczki tworząc charakterystyczny kożuch. Używane do piw typu ale, pszenicznych, brytyjskich.

DROŻDŻE PIWNE DOLNEJ FERMENTACJI  – fermentują w niższych temperaturach około 5 – 13oC, po fermentacji osiadają na dolne naczynia. Używane głównie do piw typu lager, pilzner, bock (koźlak) 

SŁÓD – skiełkowane i wysuszone ziarno zbóż. Najpowszechniej stosowany jest słód jęczmienny.

ŚRUTOWANIE  – rozdrobienie słodu mające na celu pokruszenie łusek oraz ziarna. W ten sposób uzyskujemy śrutę słodową.

Śruta słodowa – rozdrobnione łuski i ziarna słodu.

CHMIEL HumulusLupulus L. roślina dwupienna stosowana w piwowarstwie, najczęściej w formie granulatu lub pokruszonych szyszek, nadająca charakterystycznej goryczki w piwie.

BRZECZKA PIWNA – wywar przygotowany ze słodu, wody, chmielu oraz innych produktów niesłodowanych np. syropu cukrowego

ZACIERANIE – proces produkcji brzeczki piwnej, mającej na celu rozpuszczenie skrobi oraz białek w wodzie, pod wpływem enzymów.

SKROBIA – cukier złożony obecny w słodzie. Pod wpływem zacierania rozkładany do cukrów prostych, poddawanych fermentacji.

WSKAŹNIK JODOWY SKROBI – Płyn Lugola – roztwór jodku potasu, służący do oznaczenia stopnia rozłożenia skrobi. Brak zmiany zabarwienia wskaźnika oznacza koniec zacierania.

ZŁOŻE FILTRACYJNE – łuski i ziarna słodu, uzyskane po procesie zacierania, przez które filtrujemy brzeczkę.

GLUKOZA KRYSTALICZNA – cukier dodawany do butelek w celu nagazowania piwa.

CUKROMIERZ– aerometr Ballinga – miernik służący do pomiaru ilości cukru w brzeczce w temp. 20oC.

FERMENTACJA BURZLIWA – właściwa fermentacja przeprowadzana przez drożdże, w wyniku której powstaje alkohol i dwutlenek węgla.

FERMENTACJA CICHA– fermentacja mająca na celu sklarowanie oraz dojrzewanie młodego piwa.

WYSŁADZANIE – przepłukiwanie młóta gorącą wodą w celu wyciągnięcia pozostałych w nim cukrów.

MŁÓTO – nierozpuszczalne składniki zacieru w postaci osadu z łusek, kiełek i drobin słodu. Tworzy naturalną warstwę filtracyjną

EKSTRAKT BRZECZKI – wyciąg ze słodu i chmielu, decyduje o walorach aromatyczno - smakowych gotowego piwa.

SKALA BALLINGA - ukazuje stężenie cukru w roztworze wodnym.  1 Blg = 10g cukru na 1 L płynu 


                        Małgorzata  Sz.
                       PiwowarstwoThe Author

Firma Biowin jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Powstała w 1979 r. jako producent drożdży winiarskich. Obecnie jest niekwestionowanym liderem na rynku akcesoriów do domowego wyrobu wina, piwa oraz innych alkoholi, przetworów i wędlin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz